สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ฯ ในงาน มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน? (Humanities: Realities And Power Of Dreams) เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ.....
กิจกรรม