สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับนักเขียนที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรพร้อมช่อดอกไม้ แก่รองศาสตราจารย์ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี และคณะ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทหนังสือสารคดี สำหรับหนังสือเรื่อง บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย  โดยมีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม