สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทในงาน 13th International Conference on Thai Studies

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทจำหน่ายหนังสือในงาน 13th International Conference on Thai Studies "Globalized Thailand?" Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies. ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม