สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2560

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูทจำหน่ายหนังสือในงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม