การหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Openserv สำหรับการจัดทำหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรูปแบบ E-book

การหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Openserv สำหรับการจัดทำหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรูปแบบ E-book ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณชัชวาลย์ ทินกรรัศมี ผู้จัดการด้านการตลาดของบริษัท Openserv และคุณธรรมนูญ น่วมอนงค์พร้อมทีมงานจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณชัชวาลย์ได้ชี้แจงแนวทางในการทำตลาดในเชิงรุกของบริษัท Openserv ว่ามุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 3 ประเภทกล่าวคือ 1) ลูกค้ากลุ่มองค์กร 2) ลูกค้ากลุ่มโรงเรียน และ 3) ลูกค้ากลุ่มมหาวิทยาลัย โดยจะมีบริการทำ Application สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำหนังสือที่ผ่านการยินยอมจากผู้เขียนทุกปกนำเข้าระบบการจัดจำหน่ายแบบ E-book แล้วกว่า 40 ปก ผู้ที่สนใจซื้อ E-book สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ddebook.com
กิจกรรม