สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ พร้อมทีมงานของสำนักพิมพ์ฯ เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการด้านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทีมงานสำนักพิมพ์ฯ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานสำนักพิมพ์ การจัดทำต้นฉบับรวมถึงการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์หนังสือ 

*ภายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเฟซบุ๊คสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรม