งานเปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง พิมพ์ครั้งที่ 2

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานเปิดตัวหนังสือ "นครเชียงตุง" พิมพ์ครั้งที่ 2 ซึ่งเขียนโดย อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปกร มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจัดจำหน่ายหนังสือ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กิจกรรม