วิธีการสั่งซื้อ

     
 

1. ติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามจำนวนยอดหนังสือ และวิธีการจัดส่งกับเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ฯ ที่Email cmupress.th@gmail.com หรือโทรศัพท์ 053-943603-5

     
 

2. โอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์

สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-281-762-7

     
  3. โอนเงินตามจำนวนราคาหนังสือที่ระบุไว้หน้าเว็บ โดยราคาหนังสือทุกเล่ม ยังไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
     
     

4. ส่ง E-mail มาที่ cmupress.th@gmail.com

ระบุข้อมูล

ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อหนังสือ

จำนวนหนังสือสั่ง

ยอดเงินโอน

วัน-เวลาที่โอนเงิน

     
  5. หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ** โทร 053-943603-5
     
  กรณีสั่งซื้อจำนวนมาก ติดต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรงที่ กรุณาติดต่อ ** โทร 053-943603-5