ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 350.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์ และพลวัตรของมิติกายภาพ และมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้ และเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีสถาปัตยกรรม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้าทางด้านสถาปัตยกรรมในสังคมไทย

ISBN: 978-616-318-033-5
ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์
จำนวนหน้า : 252 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (กันยายน 2557)
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 2 (ธันวาคม 2558)
ราคา : 350 บาท