การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 450.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     หนังสือ “การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ” เล่มนี้จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อทางเภสัชกรรมเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบยาเตรียมไร้เชื้อส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับ วิธีเตรียมบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของยาเตรียมไร้เชื้อที่ได้ และตัวอย่างสูตรตำรับของยาเตรียมไร้เชื้อแต่ละรูปแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในทุกสถาบัน รวมทั้ง นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ไร้เชื้อ และผู้สนใจทั่วไป

บรรณาธิการ : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
ผู้แต่ง :  เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ และ รัตติรส คนการณ์
ประเภท : เภสัชวิทยา
หน้า : 194 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2558)