สรีรวิทยาพืชไร่ พิมพ์ครั้งที่ 2
(Physiology of Field Crops) 

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 480.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

การศึกษาเรื่อง " สรีรวิทยาของพืชไร่ " เป็นพื้นฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์การเกษตรที่จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลไกในการตอบสนองของพืชไร่ ในการเจริญเติบโตไปจนถึงสร้างผลผลิต ที่เป็นสิ่งที่ผู้ปลูกต้องการ ตลอดไปจนถึงการรับมือหรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากความแปรปรวนของปัจจัยของการผลิตต่างๆ ให้พืชสามารถเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตได้ต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันที่เกิดภาวะการแปรปรวนของสภาพอากาศ การเกษตรจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การทำเกษตรแบบเดิม ไม่มีการเตรียมความรู้ และสถานกาณ์ที่จะตอบรับจึงยากที่จะอยู่รอด

ISBN : 978-616-398-042-7
ผู้แต่ง : ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
จำนวนหน้า : 232 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 2  (มกราคม  2559)
ราคา : 480 บาท
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด