บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 580.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

  ในโลกเรานี้มีคนไทอยู่ถึงร้อยกว่าล้านคน คนไทครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่เหลืออาสัยอยู่ในหลายถิ่นฐานทั้งในพม่า จีน อินเดีย ลาว และเวียดนาม ในบรรดาถิ่นบานไททั้งหลาย คนไทในอินเดียนับว่าอยู่ไกลและเป็นที่รู้จักน้อยกว่ากลุ่มอื่น พวกเขาเป็นไทใหญ่อพยพจากเมืองหมอกขาวเมาหลวง ในบริเวรรอยต่อรัฐฉานเหนือและจีนตอนใต้ มีอยู่รวมกันกว่าสามล้านคน

  สารคดีจากการเดินทางเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกภาคสนามวิจัยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท 4 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ออกเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ไทใหญ่ เพื่อค้นหาแบบแผนบ้านเรือนของพี่น้องไททั้ง 6 กลุ่ม ในอินเดีย อันมีไทพาเก ไทคำตี่ ไทคำยัง ไทตุรุง ไทอ้ายตอน และไทอาหม ในพื้นที่ 2 แคว้น คือ อัสสัม และอรุณาจัลประเทศ เป็นระยะเวลา 15 วัน ใน 17 บ้าน มีเส้นทางจากเมืองกัลกัตตาสู่เมืองดิบรูการ์ มาเฆริตา น้ำทราย กฺยองคำ โยรหัต โคละฆาต และสิพสาคร ซึ่งเป็นเส้นทางคล้ายกับที่ศาสตราจารย์ คุณบรรจบ พันธุเมธาได้เคยออกสำรวจมาแล้วเมื่อห้าสิบกว่าปีก่อน ในการเดินทางมีพี่น้องไทพาเกนำทางรอนแรมไปยังบ้านไททั้งหกกลุ่มแบบนกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำไหนก็นอนนั่น ทำให้ได้ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตพี่น้องไทในอินเดียตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก

ISBN: 978-616-398-063-2
บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ เรณู วิชาศิลป์
ผู้แต่ง: ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี/ เชาวลิต สัยเจริญ/ ไพลิน ทองธรรมชาติ/ อินทนนท์ สุกกรี
ประเภท: สถาปัตยกรรม/ คนไท
หน้า: 360 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: พิมพ์ครั้งที่ 1(เมษายน 2559)
ราคา: 580 บาท