จุดไฟเขียนหนังสือ [วิชาการ] "สำหรับอาจารย์มือใหม่"

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 150.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB


หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีไฟในการเขียนหนังสือสิชาการ เพื่อประโยชน์ของอาจารย์เอง และวงการวิชาการของประเทศไทย

ISBN : 978-616-398-066-3
ผู้แต่ง : กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
จำนวนหน้า : 98 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1  (พฤษภาคม  2559)
ราคา : 150 บาท 
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : เอส ที ทู ดีไซน์