เชียงใหม่-ใหม่: สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 400.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

"หนังสือเล่มนี้ได้เจาะลึกลงไปในเหตุการณ์ และปฏิบัติการของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งชาวตะวันตก ชาวจีน ชนชั้นนำในท้องถิ่น และสถาปนิกในภาคราชการในช่วงรอยต่อของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งช่วยเปิดหูเปิดตาวงการล้านนาคดีศึกษาให้ก้าวข้ามกับดักของความคิดแบบคู่ตรงข้าม ระหว่างการยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอก การก้าวข้ามเช่นนี้ จึงไม่ใช่เป็นเพียงการกระโดดข้ามปัญหา แต่เป็นการให้ความสำคัญกับความพยายามแก้ปัญหาในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ที่เผยให้เห็นการดิ้นรนของผู้คนดังกล่าวเหล่านั้น ผ่านการผสมผสาน เลือกรับ และดัดแปลงรูปแบบทางสภาปัตยกรรมหลากหลายกระแสเข้าด้วยกัน เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตามจินตนาการ อุดมการณ์ และสภาพเศรษฐกิจสังคมของตน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ด้านการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งล้วนพลิกโฉมหน้าการดำรงชีวิตของผู้คนในขณะนั้นอย่างรุนแรง "

ISBN : 978-616-398-078-6
ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์
จำนวนหน้า : 280 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1  (กรกฎาคม 2559)
ราคา : 400 บาท 
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : เอส ที ทู ดีไซน์