หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 450.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

"หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส เล่มนี้นำเสนอหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์เรื่องเล่าประเภทนวนิยายเป็นสำคัญ โดยเน้นหนักไปในแนวทาง "กวีศาสตร์" (Poetics หรือ la poétique ในภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งหมายถึงการศึกษากระบวนการภายในของงานวรรณกรรม ทั้งในด้านเทคนิคหรือกลวิธีการเล่าเรื่อง โครงสร้างองค์ประกอบและกลไกของเรื่องเล่า รวมทั้งการศึกษาในแนวทางสัญศาสตร์ (la sémiotique) และสัญวิทยา (la sémiologie) ด้วย ตัวอย่างตัวบทวรรณกรรมที่ใช้ในการอธิบายเป็นตัวบทที่ตัดตอนมาจากนวนิยายนั้นมีความเป็นสากล จึงสามารถนำมาใช้กับวรรณคดีภาษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย "

ISBN : 978-616-398-103-5
ผู้แต่ง : ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
จำนวนหน้า : 164 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 1  (สิงหาคม 2559)
ราคา : 450 บาท 
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : เอส ที ทู ดีไซน์