การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ (DRAWING & PAINTING GEMSTONE AND JEWELRY)

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 600.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     อัญมณีที่ใช้ในการวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้องการของตลาด รูปทรงของผลึกดั้งเดิมของอัญมณี (Rough) ผลึกอัญมณีที่ขุดพบบางชิ้นมีรูปทรงที่ไม่เหมาะจะนำมาตัดแต่งเจียระไนในรูปทรงกลม (Round Brilliant Cut) เนื่องด้วยจะทำให้สูญเสียเนื้อผลึกของอัญมณีไปจำนวนมาก ช่างเจียระไนจึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบและเจียระไนผลึกชั้นนั้นในรูปทรงอื่น เพื่อที่จะเก็บเนื้อของอัญมณีไว้โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งน้ำหนักและเนื้ออัญมณีที่มีค่าไว้ให้ได้มากที่สุด

ISBN : 978-616-398-129-5
บรรณาธิการ : ภาณุพงษ์ เลาหสม

ผู้แต่ง : รงคกร อนันตศานต์
ประเภท : การวาดเขียน--อัญมณี--เครื่องประดับ

หน้า : 108 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน 2559)