ธาตุมัญชรี: ว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 300.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

    กริยานับว่าเป็นส่วนสำคัญของทุกๆ ภาษา เป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เข้าใจภาษานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญ กริยายังสามารถนำไปสร้างคำชนิคต่างๆ อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้ ตั้งใจทำให้เป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตเรื่องกริยาโดยเฉพาะ โดยพยายามให้เห็นภาพรวมของกริยาทั้งหมด และจัดหมวดหมู่การประกอบกริยาชนิดต่างๆ อย่างชัดเจน หากธาตุหมวดไหนมีการแจกวัภักติที่ซับซ้อน ก็จะแจกให้เป็นตัวอย่างทั้งหมด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ครอบคลุมกริยาในภาษาสันสกฤตทั้งหมด แต่เพียงพอสำหรับการเรียนภาษาสันสกฤตอย่างแน่นอน

ISBN : 978-616-398-284-1

บรรณาธิการ : สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
ผู้แต่ง : ระวี จันทร์ส่อง
ประเภท : ภาษาสันสฤต, ไวยากรณ์
หน้า : 252หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม 2561)