การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ (THE JOURNEY OF A MAN WITH TWO KETTLES)

ประเภทหนังสือ : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


ราคา : 400.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

 "การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ" เป็นเรื่องเล่าของเส้นทางชีวิตที่หลากหลายรสชาติ ที่เริ่มต้นจากน่านน้ำเมืองกรุงเก่าสู่ยอดดอยผสมผลานกับวิถีชีวิตแห่งศิลปะที่ราวกับว่าจะแยกออกจากกันไม่ได้ การเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในห้องเรียน แต่เกิดจากการซึมซับและพินิจพิเคราะห์จากประสบการณ์จริง ก่อนจะกลั่นออกมาเป็นวิธีคิดที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้จริงตามแบบฉบับของ "ศุภชัย ศาสตร์สาระ"

ISBN : 978-616-398-295-7

บรรณาธิการ : ยุพา มหามาตร
ผู้แต่ง : ศุภชัย ศาสตร์สาระ
ประเภท : ความเรียง
หน้า : 326 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม 2561)