กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ราคา : 550.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB


    กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา โรคทางโลหิตวิทยาล้วนมีความสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง บางโรคการวินิจฉัยทำได้ง่ายเพียงตรวจดูค่าการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาร่วมกับการตรวจฟิล์มเลือดบางโรคมีความสลับซับซ้อนและวิจิตรพิสดารอยู่ในตัวของมันเอง นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำกันของโรค รวมทั้งมีหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยโรคอีกมากมายที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งความรู้พื้นฐานและความรู้ที่เท่าทันอันจะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถค้นหาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

ISBN : 978-974-672-760-0
ผู้แต่ง : สาคร พรประเสริฐ
จำนวนหน้า : 276 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้ง 2 (สิงหาคม 2557)
ราคา : 550 บาท
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด