การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 300.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB

     ตำรา “การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน” เป็นตำราที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านพลังงานโดยเฉพาะในเรื่องการอบแห้งมาอย่างยาวนาน จึงมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการนำเอาคณิตศาสตร์มาใช้งานในการออกแบบ จำลอง และวิเคราะห์ระบบจริง เพื่อหาระบบที่เหมาะที่สุด และยังได้ผนวกรวมถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะทำให้ระบบที่ออกแบบประสบความสำเร็จในการใช้งานจริง

ISBN : 978-974-672-863-8
ผู้แต่ง : ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
จำนวนหน้า : 171 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้ง 1 (มีนาคม 2557)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด