รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

ประเภทหนังสือ : ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี


ราคา : 380.00 THB

Availability: In Stock

รวม : THB     รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ หนังสือสารคดีที่เป็นผลงานจากความมานะพากเพียรของผู้ประพันธ์และคณะที่เดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูลจากประเทศทั้งหลายสิบกว่าประเทศในอุษาคเนย์ ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ... หนังสือนี้ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านจึงได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจสาระที่ผู้ประพันธ์นำเสนอได้อย่างเป็นระบบได้ดียิ่ง ความยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งคือ ภาพประกอบทั้งภาพถ่ายและภาพลายเส้น มีมากถึง 238 รายการ มีแผนที่ และแผนผังของรูปแบบบ้านเรือนแต่ละแบบ ทำความกระจ่างชัดแก่ผู้อ่านโดยมิพักต้องจินตนาการเลย คำนิยมรางวัลดีเด่นหนังสือสารคดี เรื่อง รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ ประจำปี 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ISBN : 978-974-672-865-2
ผู้แต่ง : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
จำนวนหน้า : 343 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : พิมพ์ครั้งที่ 2 (มีนาคม 2557)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิทอินดีไซน์ จำกัด