ติดต่อเรา

  ที่อยู่จัดส่ง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

1.หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
  053-943603
2.งานบรรณาธิการ (ประสานงาน)
  053-943604
3.งานการตลาด (ฝ่ายขาย)
  053-943605
4.โทรสาร (Fax)
  053-943600

  สถานที่ตั้ง