ตะกร้าสินค้า(0)
ติดต่อเรา
  ที่อยู่จัดส่ง
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1.หัวหน้างานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
  053-943603
2.งานบรรณาธิการ (ประสานงาน)
  053-943604
3.งานการตลาด (ฝ่ายขาย)
  053-943605
4.โทรสาร (Fax)
  053-943600
  สถานที่ตั้ง