รายชื่อหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล

  หนังสือได้รับรางวัล

SEARCH

จำนวนหนังสือได้รับรางวัล : 4 รายการ  
 

เคล็ดวิชาการแปล แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
“ปกที่ใช่ ดีไซน์ที่ลงตัว” 100ABCDAWARD 2018
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
รางวัลหนังสือดีเด่น (สพฐ.)
ปีที่ได้รับรางวัล : 2560พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน
รางวัลหนังสือดีเด่น (สพฐ.)
ปีที่ได้รับรางวัล : 2559รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
รางวัลหนังสือดีเด่น (สพฐ.)
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557< 1>