ตะกร้าสินค้า(0)
รายชื่อหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล
  หนังสือได้รับรางวัล

   รายละเอียดหนังสือ

 
(1) ชื่อหนังสือ
พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน

(2) ชื่อรางวัล
รางวัลหนังสือดีเด่น (สพฐ.) ประจำปี 2559(รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทสารคดี)

(3) หน่วยงานผู้ให้รางวัล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


(4) ผู้แต่ง/ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มล.ดร. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
 

(5) สาขาวิชาการหนังสือ
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

(6) รายการหนังสือ

ISBN : 9786163980151
ชื่อหนังสือ : พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 1


ISBN : 9786163981691
ชื่อหนังสือ : พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2

< 1>