ตะกร้าสินค้า(0)
หนังสือแบ่งตามกลุ่มสาขา

SEARCH

จำนวนหนังสือ : 30 รายการ  
 
พันธุศาสตร์กับการตามรอยบรรพชน: ดีเอ็นเอแห่งล้านนา
450 THB  
เครื่องจักรกลงานดิน สำหรับงานก่อสร้างและเหมืองแร่
255 THB  
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
189 THB  
การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด
381 THB  
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
488 THB  
การผลิตสุกร
352 THB  
การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปเครื่องแกง
750 THB  
การประเมินทางประสาทสัมผัส
500 THB  
  1  

SEARCH

จำนวนหนังสือ : 22 รายการ  
 
รังสีวิทยาทางการแพทย์
360 THB  
แอนติบอดี
250 THB  
เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 2561-2562
257 THB  
โรคตับจากยา
315 THB  
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
350 THB  
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
350 THB  
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
600 THB  
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
350 THB  
  1  

SEARCH

จำนวนหนังสือ : 53 รายการ  
 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
572 THB  
Text Mining Algorithms and Applications
175 THB  
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร
330 THB  
พิบัติภัย-ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่
360 THB  
สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
260 THB  
Cross-Border Production of Watermelon in Northwestern Loas
330 THB  
พิสดารนคร: สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก
172 THB  
ศิลปกรรม: สะท้อนตำนานพิสดารนคร ย้อนรอยพระนางจามเทวี
215 THB  
  1