รายละเอียดหนังสือ

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย พิมพ์ครั้งที่ 1

ISBN : 9786163980632
ผู้แต่ง : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
จำนวนหน้า : 360
พิมพ์ครั้งที่ : 1
วันที่พิมพ์: 04/2559
ประเภท : หนังสือ
กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราคาปก : 580.00 THB
    ผู้สนใจทั่วไป
    วัฒนธรรมการทำมาหากินโดยการปลูกข้าวนาดำ “เฮ็ดนาเมืองลุ่ม” ทำให้ชาไทในอัสสัมและอรุณาจัลประเทศ เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำพรหมบุตรและแควของแม่น้ำนั้นเช่นน้ำหก (Dhihing river) ปรับแต่งพื้นที่ลุ่มน้ำให้เป็นนา และวางระบบผันน้ำเข้านา เพื่อปลูกข้านาดำตามวิถีเดิมสร้างเรือนไม้และไม้ไผ่ที่มีเสาและยกพื้นเรือนขึ้นสูง มีใต้ถุน เพื่อให้พ้นจากน้ำเวลาน้ำท่วม มีแต่กลุ่มไทอาหมเท่านั้นที่รับวัฒนธรรมแบบอินเดียในการสร้างเรือนแบบใช้พื้นดินเป็นพื้นเรือน วัฒนธรรมไทที่ให้ความเข้มข้นกับการเป็นเครือญาติและชุมชน ทำให้ชาวไทอยู่กระจุกตัวเป็นหมู่บ้าน มีหอเสื้อบ้านซึ่งคือที่สิงสถิตของบรรพชนผู้สร้างหมู่บ้าน นิยมแต่งงานภายในกลุ่มคนไทด้วยกัน สร้างเรือนแล้วขยายเพิ่มห้งอต่อเรือนให้ยาวออกไปเรื่อย ๆ หรือสร้างเรือนเล็กติดกับเรือนใหญ่ เรียกว่าเรือนอ่อน ความสำคัญของครอบครัวในวัฒนธรรมไท ทำให้ห้องครัวหรือที่เตาไฟมีความเป็นพิเศษ เป็นที่ซึ่งสมาชิกต่างรุ่นอายุของครอบครัวจะมาพบปะสัมพันธ์กันในรอบวัน...
(1 ไฟล์)
เกริ่นบ้านเรือนตัวตนคนไทในอินเ

เกริ่นบ้านเรือนตัวตนคนไทในอินเ

ดาวน์โหลด
< 1> 

(3 เล่ม)
(31 เล่ม)