รายละเอียดหนังสือ

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN : 9786163981691
ผู้แต่ง : สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
จำนวนหน้า : 360
พิมพ์ครั้งที่ : 2
วันที่พิมพ์: 04/2560
ประเภท : หนังสือ
กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ราคาปก : 650.00 THB
    เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
    พระพุทธรูปในดินแดนล้านนา แม้จะเป็นที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่าที่มาจากคตินิกายเถรวาทจากประเทศอินเดียและศรีลังกา แต่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปของชนชาวล้านนากลับมีลักษณะที่ผสมผสานเอารูปแบบและประเพณี ในคติลัทธิมหายานแบบตันตระนิกายวัชรยานเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกไม่ออกไม่ต่างไปจากหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์ การให้ความหมายแท้จริงต่อพระพุทธรูปก็เป็นอีกหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันมองข้ามไป
(1 ไฟล์)
เกริ่นพระพุทธรูปล้านนา เล่ม 2

เกริ่นพระพุทธรูปล้านนา เล่ม 2

ดาวน์โหลด
< 1> 

(1 เล่ม)
(59 เล่ม)