ตะกร้าสินค้า(0)
รายละเอียดหนังสือ

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ

ISBN : 9786163982360
ผู้แต่ง : มานัดถุ์ คำกอง
จำนวนหน้า : 356
พิมพ์ครั้งที่ : 1
วันที่พิมพ์: 10/2560
ประเภท : หนังสือ
กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราคาปก : 400.00 THB
    เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจศึกษาในเรื่องการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นต่อการอนุมานเชิงสถิติ
    สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่มเพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษามีข้อสมมุติเกี่ยวกับฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของสิ่งที่สนใจศึกษาไว้ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการนำความน่าจะเป็นและสมบัติที่สำคัญที่จำเป็นต่อการอนุมานสถิติขั้นสูงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและแบบช่วง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐานพร้อมทั้งการเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นในการอนุมานเชิงสถิติของผู้เขียนเป็นตัวอย่างประกอบ และการใช้โปรแกรมอาร์ช่วยอธิบายปัญหา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการศึกษาและการค้นคว้าเพิ่มเติมได้
(30 เล่ม)