ธาตุมัญชรี: ว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต

ISBN : 9786163982841

ผู้แต่ง : ระวี จันทร์ส่อง

จำนวนหน้า : 252

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 06/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 300.00 บาท

    เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจในภาษาสันสกฤต ผู้ที่สนใจทั่วไป

    

กริยานับว่าเป็นส่วนสำคัญของทุกๆ ภาษา เป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เข้าใจภาษานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญ กริยายังสามารถนำไปสร้างเป็นคำชนิดต่างๆ อีกมากมาย

หนังสือเล่มนี้ ตั้งใจทำให้เป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตเรื่องกริยาโดยเฉพาะ โดยพยายามให้เห็นภาพรวมของกริยาทั้งหมด และจัดหมวดหมู่ การประกอบกริยาชนิดต่างๆ อย่างชัดเจน หากธาตุหมวดไหนมีการแจกวิภักติที่ซับซ้อน ก็จะแจกให้เป็นตัวอย่างทั้งหมด หมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ครอบคลุมกริยาในภาษาสันสกฤตทั้งหมด แต่เพี่ยงพอสำหรับการเรียนภาษาสันสกฤตอย่างแน่นอน

(1 ไฟล์)


ทดลองอ่านธาตุมัญชรี

ทดลองอ่านธาตุมัญชรี

ดาวน์โหลด


< 1> 

(1 ภาพ)

(48 เล่ม)