ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

ISBN : 9786163983077

ผู้แต่ง : สุรีย์พร อุทัยคุปต์

จำนวนหน้า : 198

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 06/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ราคาปก (บาท) : 300.00 บาท

    เหมาะสำหรับนักกายภาพบำบัด และ นักศึกษา นักวิจัย

    

ความบกพร่องของโครงสร้างกระดูก และกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตรวจประเมิน และรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม และครอบคลุม อาการปวดคอที่เกิดขึ้นก็จะยังคงอยู่หรือไม่ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก การรักษาเพียงแค่อาการปวดคอไม่ใช่คำตอบทั้งหมด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้สอดแทรกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทางคลินิก

(26 เล่ม)