การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5

ISBN : 9786163983169

ผู้แต่ง : วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์

จำนวนหน้า : 468

พิมพ์ครั้งที่ : 5

วันที่พิมพ์: 07/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ราคาปก (บาท) : 350.00 บาท

    เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

    

การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาโรคแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนดซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี

(27 เล่ม)