เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

ISBN : 9786163983183

ผู้แต่ง : ยุทธนา พิมลศิริผล

จำนวนหน้า : 130

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 06/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 250.00 บาท

    เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

    

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคและวิธีการพื้นฐานในการประเมินได้ถูกเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้ จากประสบการณ์ทั้งการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา วิทยากร และการบริการชุมชน ในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้เขียนหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย หรือการประเมินการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ทั้งในภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

(25 เล่ม)