ตะกร้าสินค้า(0)
รายละเอียดหนังสือ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ

ISBN : 9786163983305
ผู้แต่ง : อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
จำนวนหน้า : 280
พิมพ์ครั้งที่ : 1
วันที่พิมพ์: 07/2561
ประเภท : หนังสือ
กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ราคาปก : 350.00 THB
    
    เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์ มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด จำเป็นต้องตัดสินในเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่าการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว
(29 เล่ม)