การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ

ISBN : 9786163983305

ผู้แต่ง : อัญชลี เพิ่มสุวรรณ

จำนวนหน้า : 280

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 07/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ราคาปก (บาท) : 350.00 บาท

    

    

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์ มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด จำเป็นต้องตัดสินในเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่าการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว

(27 เล่ม)