การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

ISBN : 9786163983312

ผู้แต่ง : ภานุวัฒน์ แย้มสกุล

จำนวนหน้า : 322

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 07/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ราคาปก (บาท) : 600.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักศึกษา

    

(26 เล่ม)

(1 เล่ม)