เคล็ดวิชาการแปล แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ

ISBN : 9786163983329

ผู้แต่ง : อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

จำนวนหน้า : 148

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 07/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 500.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และ นักศึกษา นักวิชาการ

    

(48 เล่ม)