การผลิตสุกร

ISBN : 9786163983633

ผู้แต่ง : วรรณพร ทะพิงค์แก

จำนวนหน้า : 404

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 10/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 287.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และ นักศึกษา นักวิชาการ

    

(25 เล่ม)

(1 เล่ม)