สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่

ISBN : 9786163983640

ผู้แต่ง : สุพรรณ ทองคล้อย

จำนวนหน้า : 310

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 10/2561

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 550.00 บาท

    นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

    

สอดคล้องกับการช่างคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของผู้แต่งขณะเดียวกัน รากฐานคำประพันธ์ไทยเดิมก็เป็นเค้าให้กับการสร้างสรรค์ใหม่ด้วย อีกทั้งลักษณะเฉพาะของภาษาและวัฒนธรรมไทย เช่น การชอบพูดจาให้คล้องจองกัน การมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกัน หรือ การมีจังหวะจะโคนในการพูดการร้องต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า ภาษาและวัฒนธรรมไทยเปิดดอกาสให้กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อและจะยังคงมีลักษระดังกล่าวต่อๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

(1 ไฟล์)


เกริ่นสารานุกรมใหม่

เกริ่นสารานุกรมใหม่

ดาวน์โหลด


< 1> 

(48 เล่ม)

(1 เล่ม)