เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี

ISBN : 9786163983992

ผู้แต่ง : พิสิฐ ลี้อาธรรม

จำนวนหน้า : 332

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 04/2562

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 172.00 บาท

    นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

    

หนังสือเต็มไปด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง ได้ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศไทยได้อย่างดียิ่ง  ครอบคลุมเศรษฐกิจมหภาคในทุกด้าน สามารถเห็นภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกยุกใหม่ ได้เข้าใจสาเหตุและ ผล กระตุ้นการตื่นตัวอย่างเป็นรูปธรรมถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยภาษาที่ง่ายๆ กระชับ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้อ่านทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎี

(54 เล่ม)