หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ISBN : 9786163984043

ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิริยจารี

จำนวนหน้า : 590

พิมพ์ครั้งที่ : 4

วันที่พิมพ์: 05/2562

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 189.00 บาท

    เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

    

(29 เล่ม)

(1 เล่ม)