การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด

ISBN : 9786163984050

ผู้แต่ง : เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

จำนวนหน้า : 280

พิมพ์ครั้งที่ : 1

วันที่พิมพ์: 05/2562

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคาปก (บาท) : 381.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และ นักศึกษา นักวิชาการ

    

หนังสือเน้นที่ภาวะเครียดจากการผลิตพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วยสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดภาวะเครียดในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิต กลไกในการเกิดและการปรับตัวของพืชให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย ภสวะดินกรด ดินเค็ม แสงและอุณหภูมิ ธาตุอาหาร และภาวะภูมิอากาศแปรปรวน

(29 เล่ม)

(2 เล่ม)