เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา

ISBN : 9786163984067

ผู้แต่ง : เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

จำนวนหน้า : 242

พิมพ์ครั้งที่ : 3

วันที่พิมพ์: 05/2562

ประเภท : หนังสือ

กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ราคาปก (บาท) : 189.00 บาท

    ผู้ที่สนใจทั่วไป และ นักศึกษา นักวิชาการ

    

(54 เล่ม)