รายละเอียดหนังสือ

Mon-Khmer Peoples of the Mekong Region

ISBN : 9789746729284
ผู้แต่ง : Ronald D. Renard
จำนวนหน้า : 535
พิมพ์ครั้งที่ : 1
วันที่พิมพ์: 03/2558
ประเภท : หนังสือ
กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ราคาปก : 650.00 THB
    เหมาะสำหรับกลุ่มนักวิชาการทั้งไทย และต่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้สนใจทั่วไป
    Mon-Khmer Peoples are found in all six Mekong countries: Cambodia, China, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam. This volume includes over a dozen studies of the Blang/Palaung, Kmhmu, and Kui/Suai, as well as several reports on the Wa. Also included are bibliographies on each of these groups as well as the Mon-Khmer as a whole. Authors include ethnic Mon-Khmer, academics young and old, and government officials. Taking advantage of increased opportunities for research and for visiting remote areas in the Region, this book is intended to increase awareness of these peoples and to encourage more research.
(59 เล่ม)