รายละเอียดหนังสือ

นครเชียงตุง พิมพ์ครั้งที่ 1

ISBN : 9789746729833
ผู้แต่ง : ไพศาล จั่วทอง
จำนวนหน้า : 382
พิมพ์ครั้งที่ : 1
วันที่พิมพ์: 07/2558
ประเภท : หนังสือ
กลุ่มสาขา : ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ราคาปก : 350.00 THB
    เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป
    งานเขียน "นครเชียงตุง" ของอาจารย์ไพศาล เป็นการเรียบเรียงเรื่องราวพร้อมภาพถ่ายในสมัยที่เชียงตุงยังมีผู้ปกครองเป็นเจ้าพ่อหลวง และอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยถ่ายทอดจากคำบอกเล่าอันเป็นประสบการณ์จริงของผู้เล่า ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ลักษณะการปกครอง ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเผ่าไทต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีส่วนเชื่อมโยงกับดินแดนไทยเราในสมัยนั้นด้วย
(1 ไฟล์)
เกริ่นนครเชียงตุง_Vol.2 (1)

เกริ่นนครเชียงตุง_Vol.2 (1)

ดาวน์โหลด
< 1> 

(1 เล่ม)
(59 เล่ม)