ตะกร้าสินค้า(0)
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารการวิจัยฉบับที่ 3/2563

ข่าวสารการวิจัยฉบับที่ 3/2563

 

 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือกับสำนักหอสมุด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย และบริษัทบุ๊คคาเซ่ จำกัด เข้าร่วมหารือกับผู้อำนวยการ พร้อมผู...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"
ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเรื่องผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562เวล...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติระดับชาติ ประจำปี 25...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติระดับชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทย...
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์บริหารงานวิจัยจะได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพระยาศร...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 นาฬิกา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาด...
  1  สำนักพิมพ์พบผู้เขียน พร้อมบริการจำหน่ายหนังสือในชั้นเรียน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม สำนักพิมพ์พบผู้เขียน พร้อมบริการจำหน่ายหนังสือในชั้นเรียน ณ ภาควิชาชีว...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือด้านอีบุ๊คกับสำนักหอสมุด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย และบริษัทบุ๊คคาเซ่ จำกัด เข้าร่วมหารือกับผู้อำนวยการ พร้อมผู...
การสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดการสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ขึ้น ใน...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักพิมพ์ฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และขายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ ในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว ณ หอประชุมมหาวิทย...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ให้กับนักศึกษา
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเข้าพบนักศึกษาเพื่อแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ของสำนักพิมพ์ฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณอ...
  1