ตะกร้าสินค้า(0)
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"
ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเรื่องผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562เวล...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติระดับชาติ ประจำปี 25...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาสถิติระดับชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทย...
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์บริหารงานวิจัยจะได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพระยาศร...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 นาฬิกา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าศึกษาด...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชีย...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2019 Asia Association for Globa...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2019 Asia Association for Global Studies (AAGS) Conference ในวันที่ 22 มีนาคม 256...
  1  การสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดการสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ขึ้น ใน...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักพิมพ์ฯ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และขายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ ในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว ณ หอประชุมมหาวิทย...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ให้กับนักศึกษา
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเข้าพบนักศึกษาเพื่อแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ของสำนักพิมพ์ฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณอ...
นักเขียนจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ F.M. 100
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ...
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผูัจัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ จำกัด
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอุกฤษฎ์ วิศิษฐ์กิจการ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ ...
  1