ข่าวกิจกรรมสำนักพิมพ์ฯ

  จำนวนข่าว : 54 รายการ  

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล The 4th National Conference in Knowledge & Digital Society

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ...

 วันที่ลงข่าว : 25 ธันวาคม 2561

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธการประชุม THE 4TH ASIA ENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธการประชุม THE 4TH ASIA ENGAGE REGIONAL CONFERENCE...

 วันที่ลงข่าว : 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ Chiang Mai University Journal...

 วันที่ลงข่าว : 24 ตุลาคม 2561

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร...

 วันที่ลงข่าว : 06 สิงหาคม 2561

ขอเชิญส่งบทความด้านงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช.

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความด้านงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช....

 วันที่ลงข่าว : 08 มิถุนายน 2561

ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS...

 วันที่ลงข่าว : 10 พฤษภาคม 2561

การศึกษาดูงาน Chiang Mai University Journal

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : การศึกษาดูงาน Chiang Mai University Journal...

 วันที่ลงข่าว : 08 กุมภาพันธ์ 2561

คณาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) เข้าศึกษาดูงานด้านสำนักพิมพ์และวารสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : คณาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) เข้าศึกษาดูงานด้านสำนักพิมพ์และวารสารของมหาวิ...

 วันที่ลงข่าว : 08 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ คณะเกษตรศาสตร์

อ่านข่าวนี้
 หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ คณะเกษตรศาสตร์...

 วันที่ลงข่าว : 22 ธันวาคม 2560

< 1>