ออกซิเดทีฟสเตรส และงานวิจัยประยุกต์ สำหรับกายภาพบำบัด