ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

รายการหนังสือใหม่

หนังสือล่าสุดของสำนักพิมพ์ฯ

รายการหนังสือแนะนำ

หนังสือที่ทางสำนักพิมพ์ฯ แนะนำ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

การสัมมนา “GET READY WITH US: เตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ปัง”

การสัมมนา “GET READY WITH US: เตรียมต้นฉบับอย่างไรให้ปัง” เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม Melia จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัยสำนักงานบริหารงานวิจัย บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการทำผลงานการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มจํานวนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงในฐานข้อมูลสากลมากขึ้น นำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings ปี 2027 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย THE UIR with SDGs ในปี 2027 ในอันดับ Top 100 ของโลก ภาพข่าวโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(อ่านต่อ...)

การศึกษาดูงานวารสารที่ได้เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เพื่อมุ่งเป้าสู่วารสารควอไทล์ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ Editor-in-Chief of Natural and Life Sciences Communications พร้อมทั้ง ดร.ศิรสิทธิ์ ศรีนวลปาน และทีมบรรณาธิการจัดการวารสาร เข้าศึกษาดูงานวารสารที่ได้เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เพื่อมุ่งเป้าสู่วารสารควอไทล์ 2 ณ วารสาร Agriculture and Natural Resources มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวารสาร Tropical Natural History จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566

(อ่านต่อ...)

 ศูนย์จำหน่าย

 • Booksmith สาขานิมมาน

 • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

 • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Shoppee

 • Amazon

 • Google Play

 • บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 CMUPress Fanpage