ขั้นตอนการส่งหนังสือตีพิมพ์

อ่านต่อ

รายการหนังสือใหม่

หนังสือล่าสุดของสำนักพิมพ์ฯ

รายการหนังสือแนะนำ

หนังสือที่ทางสำนักพิมพ์ฯ แนะนำ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ฯ

รายชื่อหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

รายชื่อหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

(อ่านต่อ...)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ&ตำรา ให้มีคุณค่าได้อย่างไร”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร” ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดเทคนิคในการจัดทำหนังสืออย่างมืออาชีพให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้สนใจทั่วไป/นักวิชาการผลิตหนังสือ & ตำราอย่างมีคุณภาพออกสู่สังคม

(อ่านต่อ...)

 ศูนย์จำหน่าย

 • Booksmith สาขานิมมาน

 • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

 • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • Shoppee

 • Amazon

 • Google Play

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 CMUPress Fanpage