ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับความต้องการแบบเฟ้นสุ่มและแบบต่อเนื่อง