หนังสือ

การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและค่าอรรถประโยชน์ในงานวิจัยสุขภาพ

การประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและค่าอรรถประโยชน์ในงานวิจัยสุขภาพ


ISBN 9786163982599
ผู้แต่ง ดร.นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
จำนวนหน้า 144
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มกราคม 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (health-related quality of life) หมายถึงอะไร? คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แตกต่างกับค่าความพึงพอใจ (preference) และค่าอรรถประโยชน์ (utility) หรือไม่? QALYs, DALYs คืออะไร? วิธีการวัดค่าอรรถประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม แตกต่างกันอย่างไร? เครื่องมือ Standard gamble, Time trade-off และ Rating scale คืออะไร? การใช้เครื่องมือ EQ-5D ในการประเมินค่าอรรถประโยชน์ มีขั้นตอนอย่างไร? มีคำแนะนำถึงข้อจำกัด และการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ในทางปฎิบัติหรือไม่ หาคำตอบสำหรับทุกคำถามเหล่านี้ พร้อมความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ข้างในหนังสือเล่มนี้ !!
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
320.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด