สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ให้กับนักศึกษา

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเข้าพบนักศึกษาเพื่อแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ของสำนักพิมพ์ฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณอุกฤษฎ์ วิศิษฐ์กิจการ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ จำกัด เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานให้กับนักศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(อ่านต่อ...)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ ในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าเลือกชมติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ และหนังสือของสำนักพิมพ์ได้ระหว่างวันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

(อ่านต่อ...)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และขายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง "การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้และความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง" ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของสำนักพิมพ์ฯ

(อ่านต่อ...)

การสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดการสัมมนาวารสารออนไลน์ทางไกลผ่าน Application ZOOM เรื่อง “เตรียมบทความดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ขึ้น ในวันที่ 5, 8, 12, 15 และ 19 มิถุนายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาดังกล่าว

(อ่านต่อ...)

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press)

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียใหม่ ที่ 386/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Press)

(อ่านต่อ...)